<

Opleiden zit in onze genen (1)

Opleiden is één van de pijlers van de STZ. Als topklinisch opleidingsziekenhuis beschouwt Franciscus Gasthuis & Vlietland onderwijs en opleiden als tweede primaire proces, naast patiëntenzorg. De Franciscus Academie – onder leiding van de manager, een decaan Opleiden en een decaan Wetenschap – geeft organisatiebrede ondersteuning en levert expertise op het brede terrein van opleiden, onderwijs, ontwikkelen en wetenschap.

Franciscus Gasthuis & Vlietland leidt in 19 verschillende vakgebieden medisch specialisten op, waarvan inmiddels Chirurgie, Anesthesie, Ziekenhuisfarmacie en  Medische Psychologie een erkenning hebben om locatie-overstijgend op te leiden. Jaarlijks leiden we ongeveer 70 arts-assistenten op. De Centrale Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de medische opleidingen. Volgens een Plan-Do-Check-Act-cyclus vinden opleidingsvisitaties, proefvisitaties, audits, tevredenheidsonderzoeken en jaargesprekken met opleiders plaats en wordt per opleiding een continu verbeterplan opgesteld.

Franciscus Gasthuis & Vlietland speelt een belangrijke rol als voorhoedeziekenhuis in de opleidingsregio Zuidwest-Nederland (OOR-ZWN). Zo vond bijvoorbeeld in 2016 het jaarlijkse OOR-Symposium plaats in Franciscus Vlietland.

 

Hiernaast vind je een korte impressievideo van deze regionale

netwerkbijeenkomst, waarin het delen van kennis, ervaringen en best practices centraal stond. Daarnaast werken de onderwijskundigen in de regio samen om docentprofessionalisering voor opleiders (= de begeleiders van arts-assistenten) goed en professioneel op te zetten en gebruik te maken van elkaars expertise. Franciscus Gasthuis & Vlietland kent een actieve en betrokken Arts-assistentenvereniging. Arts-assistenten zijn betrokken in vele ziekenhuiscommissies en projectgroepen, zoals de Centrale Opleidingscommissie, de Kwaliteitsraad, de Wetenschapsraad, de Reanimatiecommissie, het project visitelopen, het bewustzijnsproject en de focusgroep SEH-lesweek.

We bieden in 10 vakgebieden coschappen aan, op zowel de locatie Franciscus Gasthuis als de locatie Franciscus Vlietland. Er is een affiliatiecoördinator, die locatie-overstijgend de belangen van de coassistenten bewaakt, informatieve co-lunches organiseert en onderwijs verzorgt.

 

‘Opleiders zijn meestal mensen die van nature een hart hebben voor opleiden. Vanuit intuïtie zijn ze zeer geschikt om AIOS op te leiden, maar ze kunnen wel extra worden uitgerust met onderwijskundige methodes of inzichten. Dit ‘hart voor opleiden’ zijn we momenteel aan het ondersteunen met extra scholingsactiviteiten.

 

Nico Hartwig, decaan Opleiden,

voorzitter Centrale Opleidingscommissie

 

=

b

b